Kontrola osazení oken a dveří

Popis měření

 • kontrola všech oken a dveří z vnější a vnitřní strany
 • rozsah měření do 20 termosnímků
 • rozsah měření do 20 reálných snímků
 • změření atmosférických podmínek (teplota, vlhkost)
 • změření podmínek v interiéru (teplota, vlhkost, rosný bod)
 • kalibrace termokamery FLIR
 • konzultace
 • protokol o měření ve formátu PDF dle ČSN EN 13187
 • protokol 1x vytištěný
 

Klimatické a jiné podmínky pro měření

 • teplota venkovní pod 5°C
 • teplota v interiéru v rozsahu 21 - 22°C
 • během měření nesmí foukat vítr, sněžit nebo pršet
 • alespoň 6 hodin před měřením nesmí na objekt svítit slunce
 • v případě požadavku měřit místo v blízkosti otopného tělesa vypnout jej den předem
 • okna musí být úplně uzavřená (ne mikroventilace)
 • v případě měření oken z interiérové strany odstranit den předem závěsy, záclony a případně další předměty, které sloužili k utěsnění oken