Termovize staveb

Hlavním účelem termografické zkoušky stavby je stanovení povrchových teplot obvodového pláště a zjištění , zda je toto rozložení povrchové teploty nenormální.

Kde nenormální rozložení teploty může být způsobeno např. poruchami izolace, obsahem vlhkosti nebo pronikáním vzduchu..

Analýza pomocí termokamery je rychlá a efektivní metoda, jak lze odhalit možné nedostatky, případně skryté vady staveb.

 Využití termovizního měření ve stavebnictví je velice široké:

 • diagnostika míst tepelných ztrát budov jako podklad pro projekt zateplení
 • prověření nemovitosti před koupí nebo při prodeji
 • kontrola kvality provedení stavebních prací před převzetím stavby z hlediska možného výskytu tepelných mostů v konstrukcích
 • určení kritických míst pro možný výskyt plísní
 • kontrola kvality těsnosti oken a dveří
 • vyhledání prasklin v plášti budovy – zatékání do plochých střech, poškození izolací sklepů
 • vyhledávání uložení vodovodního potrubí v konstrukci
 • kontrola bezpečnosti elektroinstalací (rozvaděče, vedení)
 • vyhledání závad podlahového vytápění, lokalizace místa úniku topné kapaliny
 • vyhledání poškození či zeslabení komínových těles – protipožární prevence
 • kontrola soustav klimatizace a vzduchotechniky

Ceník termovizních služeb ve stavebnictví


Kontakt

Termografie-termovize

Ing. Bohuslav Čása
Habrovice 127
403 40 Ústí nad Labem


+420 731 614 900