Termovize v elektroenergetice

Měření termokamerou v elektroenergetice nám umožňuje diagnostikovat měřené zařízení za plného provozu, navíc rychle a přesně. Diagnostika je schopna odhalit i malé odchylky od bezporuchového stavu a tím předejít pozdním a náročným opravám zařízení. Výsledná údržba a diagnostika zařízení je pak nejen snadnější, ale také méně finančně náročná.

Oblasti vhodné k měření:

  • rozvodny a rozvaděče
  • elektrické stroje
  • transformátory a měniče
  • elektrorozvodné sítě
  • fotovoltaické systémy

Kontakt

Termografie-termovize

Ing. Bohuslav Čása
Habrovice 127
403 40 Ústí nad Labem


+420 731 614 900