Termovize v průmyslu

Hlavním využitím termografie je identifikace elektrických a mechanických teplotních anomálií. Použití termografie v průmyslu nachází uplatnění především v oblasti diagnostiky výrobních strojů, linek a soustav. Preventivní kontrolou lze včas detekovat místo vznikající poruchy. Včasné zjištění umožňuje přijmout opatření, které zabrání havárii a tím zvýšeným nákladům na opravu ale i nákladům spojeným s výpadkem výroby.

Využití termovizního měření v průmyslu je velice široké:

  • Výrobní procesy - pomocí termovizní diagnostiky lze u jednotlivých zařízení na základě aktuální teploty nepřímo určit míru opotřebení či namáhání a tím pravděpodobnost výskytu poruchy.
  • Tepelné soustavy a parovody – včasnou lokalizací a nápravou závady dosáhneme maximální účinnosti celé soustavy. Termokamerou jsme schopni přesně analyzovat rozložení teploty na plášti tepelných zdrojů.
  • Rozvodny a rozvaděče – pro zajištění správné funkčnosti technologického procesu jehož součástí jsou rozvody elektrické energie je vhodná termovizní kontrola. Jedná se o nejrychlejší metodou, jak bez nutnosti odstavení výroby identifikovat kritická místa.
  • Chladírenství - kontrola izolací rozvodů a chlazených prostorů
  • Hutnictví - kontrola kvality vyzdívek

Ceník termovizních služeb


Kontakt

Termografie-termovize

Ing. Bohuslav Čása
Habrovice 127
403 40 Ústí nad Labem


+420 731 614 900